Bước tới nội dung

Sách toán/Biểu thức đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Biểu thức đại số tạo từ nhiều đơn thức đại số cùng , các ngoặc đơn kép cùng với các phép toán đại số .

Thí dụ[sửa]

Với

Đơn thức đại số .
Dấu ngoặc - () , [] , {}
Toán đại số - +, - , x , /

Toán biểu thức đại số[sửa]

Quy ước[sửa]

Thứ tự thực thi phép toán biểu thức đại số như sau

1. Ngoặc {} [] ()
2. Lũy thừa
3. Nhân, Chia X /
4. Công, trừ + -

Thí dụ[sửa]Loại biểu thức đại số[sửa]

Đẳng thức đại số Đẳng thức đại số là một biểu thức đại số bằng nhau có hai vế ngăn cách bởi dấu bằng =
Bất đẳng thức đại số Đẳng thức đại số là một biểu thức đại số bằng nhau có hai vế ngăn cách bởi dấu > , <
Phương trình đại số