Bước tới nội dung

Sách giải tích/Hàm số/Phương trình đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình là một đẳng thức của một hàm số toán của 1 hay nhiều hơn một biến số có giá trị bằng không

Với

x - Nghiệm số , mọi giá trị của x thỏa mản phương trình

Thí dụ[sửa]

Giải phương trình đại số[sửa]

Giải phương trình là cách thức tìm giá trị của biến số sao cho hàm số của biến số có giá trị bằng không . Giá trị của biến số thỏa mản điều kiện f(x)=0 được gọi là nghiệm số của phương trình


Giải phương trình tìm nghiệm số x thỏa mản phương trình

Giải phương trình đường thẳng[sửa]

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình

Giải phương trình đường tròn[sửa]

Phương trình hình tròn hệ số thực[sửa]

Dạng tổng quát

Giải phương trình

Phương trình hình tròn hệ số phức[sửa]

Dạng tổng quát

Giải phương trình

Giải phương trình lũy thừa[sửa]

Giải phương trình lũy thừa bậc 1[sửa]

Phương trình lũy thừa bậc 1 có dạng tổng quát

Giải phương trình lũy thừa bậc 2[sửa]

Phương trình lũy thừa bậc 2 có dạng tổng quát

.
.
.


Giải phương trình lũy thừa bậc n[sửa]

Phương trình lũy thừa bậc n có dạng tổng quát