Bước tới nội dung

Sách đại số/Hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số là một biểu thức đại số được dùng trong việc biểu diển tương quan giửa 2 đại lương với nhau . Hàm số đại số của một biến số có ký hiệu sau

Hàm số đại số có thể có một hay nhiều hơn một biến số

Hàm số Ký hiệu Thí dụ
Hàm số 1 biến số
Hàm số 2 biến số
Hàm số 3 biến số

Với

- Bién số
, , - Hàm số của biến số

Thí dụ

[sửa]