Bước tới nội dung

Sách hình học/Đường thẳng/Phương trình đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình[sửa]

Nghiệm số phương trình[sửa]