Wikibooks:Đề nghị xóa

Tủ sách mở Wikibooks
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên


Chào mừng đến với Phòng thảo luận Đề nghị xóa. Tại phòng này, các thành viên Wikibooks thảo luận xem một trang hoặc một quyển sách nào đó có thỏa mãn tiêu chí là sách Wikibooks hay không. Xin hãy nêu lý do tại sao bạn muốn xóa và chuẩn bị tinh thần để bảo vệ quan điểm đó. Kết quả cuối cùng dựa trên độ mạnh các lý lẽ chứ không trên số lượng. Chúng tôi khuyến khích mọi người cùng tham gia.

Nếu đề nghị của bạn thỏa mãn Chính sách xóa, một bảo quản viên sẽ xóa trang/sách đó.

Những trang thuộc diện xóa nhanh không cần phải đưa ra thảo luận cộng đồng.

Xin hãy thêm thảo luận mới vào phần cuối của trang này với chủ đề là một liên kết đến trang hoặc sách bạn muốn xóa và nội dung là lý do xóa. Xin cũng thêm {{đề nghị xóa}} vào đầu trang bạn muốn xóa, hoặc nếu bạn muốn xóa cả quyển sách, thêm {{đề nghị xóa}} vào trang đầu của sách đó (không thêm vào các trang con). Các lý do nên được dẫn chứng từ chính sách Wikibooks bất cứ khi nào có thể.

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Sách này rất kém chất lương: ít nội dung, sai rất rất nhiều. Quan trọng hơn là tôi thấy sách này không có ai quan tâm cải thiện nội dung cả. Nên xóa. AmieKim 04:44, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Xóa.--Doãn Hiệu (thảo luận) 12:46, ngày 17 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]
Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Sách này rất ít nội dung, phần lớn chúng có thể tìm được tại Wikipedia, chẳng cần phải vào Wikibooks. Tôi thấy trong tương lai cũng sẽ không có ai cải thiện sách này. AmieKim 04:49, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Xóa.--Doãn Hiệu (thảo luận) 12:47, ngày 17 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Sách này chương 1 để đã lâu chưa viết xong. Chương 2 cũng tương tự, các chương đã viết thì lại sai. Chương 3 thì 4 mục đầu (cộng, trừ, nhân, chia) có vẻ thích hợp với Wikijunior hơn, trong khi những mục sau chỉ liệt kê kiến thức mà không có chứng mình gì cả. Tôi nghĩ với cách viết như thế, người đọc chẳng học hỏi được gì. Nên xóa. AmieKim 14:16, ngày 21 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Sách này sai nhiều không kể xiết, không nhắm tới một đối tượng đọc cụ thể nào, lúc thì đơn giản quá, lúc thì phức tạp quá mà không có một lời giải thích nào hết. Tôi nghĩ chẳng có người đọc nào thấy sách này hữu dụng. Nên xóa. AmieKim 14:41, ngày 21 tháng 5 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Đồng ý đề nghị xóa ngay lập tức, nếu không xóa thì cũng phải cho rà soát lại từng bài một. Đồng thời phải kiểm tra lại hết các sách Toán khác tương tự. Đa phần các sách này đều viết hoa rất bừa bãi, chỗ này viết hoa chỗ kia không, sai chính tả nhiều không thể kể hết, lũy thừa viết là Lủy Thừa (tôi thấy hình như sách nào cũng vậy), Parabol lại viết là Pa Ra Bôn, các phần thì trùng lặp nhau, nhiều khi kiến thức chỉ đưa ra mà chẳng bao giờ chịu chứng minh. Nếu chọn ra một sách toán nào đó bất kỳ là y như rằng sẽ ngay thấy lỗi chính tả. Đương nhiên các sách về Toán là cần thiết, nhưng mấy cái sách kiểu này thì thà đừng viết còn hơn. --jan Win (Thảo luận) 05:48, ngày 22 tháng 2 năm 2017 (UTC)[trả lời]

A lot of pages by 205.189.94.11[sửa]

Notifying existing community: AlbertEinstein05, Huỳnh Nhân-thập, and Thành viên:Doãn Hiệu. I have deleted several pages created by this IP user. PLEASE tell me if I have made a mistake, thanks. -- Atcovi (thảo luận) 12:20, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

I also would like to ask if the existing community would like Tủ Sách and its subpages deleted? -- Atcovi (thảo luận) 12:24, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]
That whole portion of this wiki – anything containing "tổng kết", really – is of poor quality in terms of presentation. This anonymous user dumped similar content into this wiki for years and appears to have returned. I'll defer to the others about whether we should delete them outright or find a way to bring them up to this wiki's standards. – Nguyễn Xuân Minh 💬 16:33, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]
Lịch sử châu Âu (en:European History) should not be deleted. jan Win (Thảo luận) 21:57, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

I understand I'm not really in much use in content-terms, but I can definitely try and help around when it comes to administrative action against spammers/vandals. I have administrator rights here to tackle on the 300+ empty pages here. To be fair to the Vietnamese WB community, I will hold a re-election if I should be elected or not, and it is up to you guys to figure that out.

So all the blank pages in Đặc biệt:ShortPages should be deleted Mxn (thảo luận | đóng góp)? The bulk of the pages in here are here because this IP randomly blanked all these pages. I believe the correct course of action should be to revert the IP? Or am I wrong and we should delete all those pages? Thanks! -- Atcovi (thảo luận) 22:46, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

That specific page or the whole project Huỳnh Nhân-thập (thảo luận | đóng góp)? Atcovi (thảo luận) 22:48, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]
I agree with Huỳnh Nhân-thập--Very-well built page. -- Atcovi (thảo luận) 11:59, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]


I'm currently tackling down Thể loại:Mathematics, and some of those pages I've left in there are in Vietnamese, so I'd appreciate if a native Vietnamese speaker takes care of those specific pages (to delete, or not to delete). Thanks. Atcovi (thảo luận) 12:41, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Same thing with Thể loại:Electronics Component Atcovi (thảo luận) 13:00, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]
I think should delete the article bad quality. -- AlbertEinstein05 (thảo luận) 13:49, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]
And delete the article writing in English. -- AlbertEinstein05 (thảo luận) 13:51, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Agree delete the article of Thể loại:Mathematics and Thể loại:Electronics Component. -- AlbertEinstein05 (thảo luận) 13:56, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Ok, I'll work on all the pages in those categories. Atcovi (thảo luận) 22:50, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

This project is full of English pages: Lịch sử châu Âu Delete? Atcovi (thảo luận) 12:06, ngày 14 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Atcovi (thảo luận | đóng góp) No, it translated into Vietnamese. -- AlbertEinstein05 (thảo luận) 06:59, ngày 18 tháng 3 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng[sửa]

Sau khi thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng theo Quyết định 15 của Chính phủ, thì Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng đã bị sáp nhập vào trường này, nội dung trường này đã được thêm vào mục Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng. Kính mong admin xóa trang này để tránh trùng lắp hay hiểu lầm.