Wikibooks:Phòng thảo luận/Đề nghị khôi phục

Tủ sách mở Wikibooks
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên


Các bảo quản viên có thể ra quyết định xóa một trang hoặc một sách nào đó. Những quyết định này thường được dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng tại thảo luận tương ứng ở Phòng thảo luận Đề nghị xóa. Tuy nhiên, không có quá trình nào là hoàn hảo cả, và do đó, các trang và các sách đã xóa có thể được đề nghị khôi phục tại Phòng thảo luận Khôi phục này. Dưới đây là các thủ tục:

  1. Định vị trí trang đã bị xóa tại Nhật trình hoặc tại Lưu trữ các thảo luận đề nghị xóa. Một vài trang có thể đã được xóa nhanh mà không có thảo luận cho nên nếu muốn tìm những trang này, bạn phải vào nhật trình xóa.
  2. Tham khảo Wikibooks:Chính sách xóaWikibooks:Media. Nếu bạn có một trường hợp hợp lý nào đó mà chưa được xem xét đến trong 2 bản chính sách trên, bạn có thể đưa vấn đề ra tại đây.
  3. Thêm đề nghị mới vào cuối trang này với chủ đề là một siêu liên kết đến trang thảo luận được lưu trữ của trang/sách được xóa (hoặc đến nhật trình nếu không có thảo luận lưu trữ nào) và nội dung là lý do bạn muốn khôi phục trang/sách đó. Nếu cộng đồng đồng thuận, trang/sách sẽ được khôi phục.

Nếu bạn muốn xem một trang hoặc một tập tin đã được xóa, hãy liệt kê chúng tại đây kèm theo lý do. Một bảo quản viên sẽ gởi cho bạn bản đã xóa dưới một trong các dạng sau: trích dẫn, gởi điện thư (email) cho bạn, hoặc tạm thời khôi phục nó. Nếu bạn cảm thấy một bảo quản viên nào đó thường quá hấp tấp xóa trang, hoặc lạm dụng các công cụ của minh, bạn hãy thảo luận vấn đề đấy tại trang thảo luận của bảo quản viên đó, hoặc tại Phòng thảo luận Hỗ trợ từ bảo quản viên.