Bước tới nội dung

Lịch sử châu Âu

Tủ sách mở Wikibooks


Nghiên cứu về lịch sử châu Âu thời cận đại


Dự án này đề cập đến lịch sử cận đại châu Âu, bắt đầu từ chiến tranh Trăm năm và kết thúc ở thời điểm hiện tại.

Dự án này được viết tuân theo trình tự thời gian của lịch sử, tuy nhiên các sự kiện lịch sử sẽ được chú trọng hơn trong Lịch sử châu Âu. Vì vậy, các chương trong dự án sẽ bao gồm các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian, dù cho các đề mục chỉ có ý bao hàm các sự kiện chứ không phải một quãng thời gian nhất định.

Mở đầu - Hoàn cảnh lịch sử châu Âu

Sự diệt vong của Đế chế La Mã, Sự thống nhất của Bộ tộc man rợ (Barbarian), Nghệ thuật thời La Mã và Gothic, Quyền lực của Giáo Hoàng và Xã hội châu Âu thời Trung cổ

Constantine I, First Christian Emperor

Chương 1 - Cuộc khủng hoảng của giai đoạn cuối Trung Cổ

Nghệ thuật Hiện thực trong Hội họa và Sử dụng tiếng địa phương trong Văn học, Bước khởi đầu của Chiến tranh Tôn giáo, Đại Ly giáo, Sự phát triển của Chế độ Quốc gia dân tộc, Chiến tranh Trăm Năm, Cái chết Đen và Dịch hạch

Dante Alighieri

Chương 2 - Thời kì Phục Hưng

Phục Hưng, Thay đổi Xã hội, Chủ nghĩa nhân đạo, Chế độ quân chủ mới

Mona Lisa, Leonardo da Vinci

Chương 3 - Những cuộc phát kiến địa lý

Những cuộc Phát kiến Địa lý, Vai trò của Bồ Đào Nha trong cuộc Phát kiến, Vai trò của Tây Ban Nha trong cuộc Phát kiến

Vasco da Gama

Chương 4 - Phong trào cải cách tôn giáo

Cải cách Kháng Cách, Martin Luther, John Calvin, Những người cải cách khác, Những tôn giáo chính, Phản cải cách

Martin Luther

Chương 5 - Chiến tranh tôn giáo

Chiến tranh và Tình trạng Bất ổn từ Cuộc cải cách, Hạm đội Tây Ban Nha, Chiến tranh Ba mươi năm

Henry IV của Pháp

Chương 6 - Chế độ quân chủ chuyên chế ở châu Âu

Louis XIV, Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, Chủ nghĩa trọng thương, Sự phát triển của Phổ, Thời kì Stuart ở Anh, Cộng hòa Hà Lan, Pyotr I của Nga

Louis XIV của Pháp

Chương 7 - Cách mạng Khoa học và Thời kỳ Khai sáng

Cách mạng Khoa học, Thời kỳ Khai sáng, Chế độ Chuyên chế Sáng suốt, Chiến tranh Kế vị Áo, Chiến tranh Bảy năm

Jean-Jacques Rousseau

Chương 8 - Cách mạng tư sản Pháp

Tiền thân và Chính phủ mới

Maximilien Robespierre

Chương 9 - Napoleon Bonaparte và sự phát triển của Chủ nghĩa dân tộc

Lãnh sự quán, Chủ nghĩa Đế quốc, Đại hội Viên, Bourbon phục hoàng, Một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, Chủ nghĩa dân tộc

Napoleon I của Pháp
Chương 10 - Phong trào cách mạng ở châu Âu Cách mạng Công nghiệp, Chuyển biến Kinh tế Mới, Chuyển biến Chính trị Mới, Cách mạng Chính trị, Thời đại của Chính sách Thực dụng, Cải cách ở Anh
Thủ tướng Anh, Robert Peel
Chương 11 - Chủ nghĩa Đế quốc và Chủ nghĩa Dân tộc ở châu Âu

Thống nhất Đức, Công xã Paris, Thuyết Tiến hóa của Darwin, Chủ nghĩa Đế quốc, Nga những năm 1800, Thay đổi Xã hội ở châu Âu, Chiến tranh Krym, Thời đại Victoria

Otto von Bismarck
Chương 12 - Chiến tranh thế giới thứ nhất

Duyên cớ Bùng nổ Chiến tranh, Liên minh, Kế hoạch Schlieffen, Chiến tranh, Cách mạng Tháng Mười

Vladimir Lenin
Chương 13 - Châu Âu từ 1918 đến 1945 Hòa ước Versailles, Những vấn đề của Đức, Sự phát triển của Chủ nghĩa hòa bình và Chủ nghĩa cô lập những năm 1920, Đấu tranh vì Dân chủ những năm 1930, Chủ nghĩa Phát xít ở Đức và Ý, Nội chiến Tây Ban Nha, Bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ hai
Adolf Hitler
Chương 14 - Châu Âu từ 1945 đến hiện tại Tây Âu từ 1945 đến hiện tại, Liên minh châu Âu, Liên Xô và sự sụp đổ
Mikhail Gorbachev
Thuật ngữ Định nghĩa một số thuật ngữ.
Joseph Stalin
Tổng kết Phác thảo lại các sự kiện trong Lịch sử châu Âu.
Leonid Brezhnev
Các tác giả và những người đóng góp Những người tham gia hoàn thiện dự án này.
Tony Blair
Tham khảo Danh sách nguồn tham khảo.
Liên minh châu Âu.