Wikibooks:Bàn thảo luận/Trợ giúp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên


Wikimedia Commons logo Thêm thảo luận mới

Mục lục

Chào mừng đến với Phòng thảo luận Trợ giúp. Tại phòng này, các thành viên Wikibooks giúp đỡ lẫn nhau giải quyết các vấn đề gặp phải khi đóng góp sách hay nói cách khác, những vấn đề khi tham gia vào cộng đồng.

Article count[sửa]

Does anyone know why this wiki just dropped from 6.956 to 881 book modules in the last 24 hours? Was the updateArticleCount.php script run to fix the on-wiki statistics? Is there a Buzilla report about it? - dcljr (thảo luận) 00:30, ngày 23 tháng 5 năm 2013 (UTC)

We have noticed this problem before. I believe that number 6956 includes templates as well, which is a bug. The current one (881) I think is right. I wonder how Wikimedia staff knew and fixed this for us while none of our administrators have reported. AmieKim 05:00, ngày 23 tháng 5 năm 2013 (UTC)
We apparently have 1,222 pages in the main namespace (mw.site.stats.pagesInNamespace(0)); 881 sounds like a reasonable count of the base pages in that namespace. pagesInNamespace() says we currently have a mere 794 templates, so I don't think that's where the old number came from. I haven't been paying much attention to the counts, but the 6,956 number sounds like the total page count here. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:46, ngày 25 tháng 5 năm 2013 (UTC)