Bước tới nội dung

Wikibooks:Phòng của bảo quản viên

Tủ sách mở Wikibooks
Phòng của bảo quản viên
Chào mừng bạn đến phòng của bảo quản viên, nếu có thắc mắc hay không hiểu chỗ nào, xin hãy đặt câu hỏi.

Các phòng chức năng khác: Điều hướng  • Thảo luận  • Đề xuất  • Trợ giúp  • Hỏi đáp  • Lưu trữ

Các thảo luận cũ được lưu trữ tại phòng lưu trữ gồm: Lưu 1

Chào mừng bạn đến với Phòng của bảo quản viên, nơi sẽ được các bảo quản viên của dự án túc trực thường xuyên, mục đích giải quyết các vấn đề phát sinh hay có lời nhắn tới các bảo quản viên. Xin hãy nhớ rằng bạn chỉ nên tạo thảo luận tại trang này nếu yêu cầu của bạn thực sự chỉ có các bảo quản viên là người nắm công cụ bảo quản mới làm được và bạn thì không. Nhưng cũng xin hãy kiên nhẫn đợi các bảo quản viên vì dự án này các bảo quản viên thường khá bận với những dự án, công việc khác của họ.

Tại trang này, bạn có thể nhận sự hỗ trợ từ các bảo quản viên trong các việc khóa trang trước sự phá hoại, cấm các thành viên phá hoại, báo cáo thành viên vi phạm. Ở đây, bạn cũng có thể nhắn, đôn đốc các bảo quản viên thực hiện những công việc chưa hoàn thành xong của họ. Bạn cũng có thể tự mình giải quyết phá hoại bằng cách lùi sửa, cảnh cáo người phá hoại đó. Nếu hành động phá hoại tiếp tục tái diễn, xin vui lòng báo cáo tại trang này chứ đừng lùi sửa quá 3 lần.

Các công việc khác như yêu cầu cấp quyền (trong quyền hạn có thể cấp của bảo quản viên), yêu cầu đổi tên, xin đừng tạo thảo luận tại trang này mà hãy đi đến các trang phù hợp hơn là Wikibooks:Đề nghị cấp quyềnWikibooks:Đề nghị đổi tên. Đối với các công việc, câu hỏi và sự hỗ trợ tổng quát không cần đến một bảo quản viên, xin vào Wikibooks:Phòng trợ giúp.