Bước tới nội dung

Thành viên:Iosraia

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Thành viên:Huỳnh Nhân-thập)
Đắc Lộ

C h a  Đ ắ c  L ộ

Dự định
Từ từ
Công cụ
Phụ


Sách Wikibooks
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:block;text-align:center;font-size:150%;color:#191970;font-style:italic;line-height:1em;">{{PAGENAME}}</span>}}

Bla bla bla

==Mục lục==
*[[/Chương 1/]]
*[[/Chương 2/]]

<noinclude>{{sách Wikibooks| abc = | hoàn thành = | chủ đề = }}</noinclude>
Sách nấu ăn
{{tóm tắt món ăn
| hình        =
| số người ăn     =
| thể loại      = 
| năng lượng     =
| độ khó       = 
| thời gian thực hiện =
}}

{{thả xuống
| tựa = Giới thiệu
| thân = chưa có
}}

==Nguyên liệu==

==Cách làm==

<noinclude>{{món ăn| abc = | hoàn thành = }}</noinclude>
Sách trẻ em
Bla bla bla bla bla

==Mục lục==
*[[/Phần 1/]]
*[[/Phần 2/]]

<noinclude>{{sách trẻ em| abc = | hoàn thành = | chủ đề = }}</noinclude>
<!-- 4 chủ đề là: Bé khám phá thiên nhiên - Bé phi hành gia - Bé đọc, viết, đếm - Bé với mọi người-->