Thành viên:Iosraia

  Tủ sách mở Wikibooks
  (Đổi hướng từ Thành viên:Huỳnh Nhân-thập)
  Đắc Lộ

  C h a  Đ ắ c  L ộ

  Dự định
  Từ từ
  Công cụ
  Phụ


  Sách Wikibooks
  {{DISPLAYTITLE:<span style="display:block;text-align:center;font-size:150%;color:#191970;font-style:italic;line-height:1em;">{{PAGENAME}}</span>}}
  
  Bla bla bla
  
  ==Mục lục==
  *[[/Chương 1/]]
  *[[/Chương 2/]]
  
  <noinclude>{{sách Wikibooks| abc = | hoàn thành = | chủ đề = }}</noinclude>
  Sách nấu ăn
  {{tóm tắt món ăn
  | hình        =
  | số người ăn     =
  | thể loại      = 
  | năng lượng     =
  | độ khó       = 
  | thời gian thực hiện =
  }}
  
  {{thả xuống
  | tựa = Giới thiệu
  | thân = chưa có
  }}
  
  ==Nguyên liệu==
  
  ==Cách làm==
  
  <noinclude>{{món ăn| abc = | hoàn thành = }}</noinclude>
  Sách trẻ em
  Bla bla bla bla bla
  
  ==Mục lục==
  *[[/Phần 1/]]
  *[[/Phần 2/]]
  
  <noinclude>{{sách trẻ em| abc = | hoàn thành = | chủ đề = }}</noinclude>
  <!-- 4 chủ đề là: Bé khám phá thiên nhiên - Bé phi hành gia - Bé đọc, viết, đếm - Bé với mọi người-->