Bước tới nội dung

Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định

Tủ sách mở Wikibooks

Tích phân bất định[sửa]

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát

Phép toán tích phân bất định là một phép toán cao cấp tìm diện tích dưới hình của hàm số f(x)

= Diện tích dưới hình

Tích Phân Hàm Số Thường Dùng[sửa]

  Integral Value Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Phép toán Tích phân bất định[sửa]

  1. Tích Phân Hàm Số Hyperboly
  2. Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngược
  3. Tích Phân Hàm Số Logarit
  4. Tích Phân Hàm số Lủy Thừa
  5. Tích Phân Hàm Số Lượng Giác Nghịch
  6. Tích Phân Hàm Số