Wikibooks:Bàn thảo luận/Đề nghị quyền hạn

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên

Mọi quyền hạn trên Wikibooks được quản lý tại đây, gồm kiểm định viên, nhập trang viên, uploader, bảo quản viên, hành chính viên, CheckUser, pseudo-bot, và cờ bot. Mọi đề cử phải chứng minh được dự án sẽ có lợi như thế nào khi cấp quyền hạn cho thành viên đấy.

Đề cử
Để đề cử một thành viên (có thể tự đề cừ), thêm tên trương mục (username) của người được đề cử vào một trong các phần thích hợp ở dưới. Xin hãy giải thích lý do bạn nghĩ thành viên được để cử sẽ là một lựa chọn tốt cho dự án. Mọi thành viên Wikibooks đã đăng ký đều có thể bình luận, ủng hộ hoặc phản đối. Đối với các yêu cầu cờ bot, thông tin kỹ thuật về bot đó có thể được yêu cầu. Xin hãy xem những yêu cầu cụ thể cho từng loại truy cập tại trang tương ứng của chúng.
Kết quả
Không nhất thiết phải chứng minh có đồng thuận từ cộng đồng trong việc cấp các quyền kiểm định, nhập trang và uploader; các bảo quản viên sẽ cố gắng suy xét một cách hợp lý nhất để cấp các quyền này. Mọi quyền hạn còn lại chỉ được thông qua khi đã được chứng minh có sự đồng thuận từ cộng đồng, và chỉ được cấp bởi các hành chính viên. Quyền CheckUser được quản lý bởi chính sách CheckUser. Sau khoảng một tuần, nếu cộng đồng đồng thuận, một hành chính viên sẽ cấp quyền cho thành viên đấy và lưu trữ đề cử vào hồ sơ. Nếu không, hành chính viên sẽ không cấp quyền và đề cử đấy sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi có được sự đồng thuận (đồng ý hoặc không đồng ý).

Từ bỏ quyền hạn[sửa]

Đề nghị quyền hạn[sửa]

Bot Cơ bản (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (cờ bot)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

AmieKim (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Huỳnh Nhân-thập (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

AlbertEinstein05 (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (Bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

[[::User:Atcovi|Atcovi]] ([[::User talk:Atcovi|thảo luận]]| [[::Special:Emailuser/Atcovi|điện thư]]| [[::Special:Contributions/Atcovi|đóng góp]]| logs| count)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

I've retired my rights as I believe I don't have any time to use my tools here. It was good working here, but the time has come. Thank you all. Atcovi (thảo luận) 15:12, ngày 18 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Huỳnh Nhân-thập (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Tôi đã có 6 tháng làm bảo quản viên tạm thời trên wiki này, và giờ tôi muốn được cấp lại cờ bảo quản viên để tiếp tục góp phần vào công việc bảo quản của dự án. Mời mọi người cho ý kiến. -- jan Win 03:52, ngày 26 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Đồng ý
  1. Symbol support vote.svg Đồng ý Thành viên:Huỳnh Nhân-thập nên được tiếp tục quyền Bảo quản viên tại vi.wikibooks, vì có đủ năng lực và thời gian, đồng thời tại đây cần bảo quản viên thường trực.--Doãn Hiệu (thảo luận) 11:42, ngày 26 tháng 9 năm 2017 (UTC)
Chưa đồng ý
Ý kiến