Wikibooks:Bàn thảo luận/Đề nghị quyền hạn

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên

Mọi quyền hạn trên Wikibooks được quản lý tại đây, gồm kiểm định viên, nhập trang viên, uploader, bảo quản viên, hành chính viên, CheckUser, pseudo-bot, và cờ bot. Mọi đề cử phải chứng minh được dự án sẽ có lợi như thế nào khi cấp quyền hạn cho thành viên đấy.

Đề cử
Để đề cử một thành viên (có thể tự đề cừ), thêm tên trương mục (username) của người được đề cử vào một trong các phần thích hợp ở dưới. Xin hãy giải thích lý do bạn nghĩ thành viên được để cử sẽ là một lựa chọn tốt cho dự án. Mọi thành viên Wikibooks đã đăng ký đều có thể bình luận, ủng hộ hoặc phản đối. Đối với các yêu cầu cờ bot, thông tin kỹ thuật về bot đó có thể được yêu cầu. Xin hãy xem những yêu cầu cụ thể cho từng loại truy cập tại trang tương ứng của chúng.
Kết quả
Không nhất thiết phải chứng minh có đồng thuận từ cộng đồng trong việc cấp các quyền kiểm định, nhập trang và uploader; các bảo quản viên sẽ cố gắng suy xét một cách hợp lý nhất để cấp các quyền này. Mọi quyền hạn còn lại chỉ được thông qua khi đã được chứng minh có sự đồng thuận từ cộng đồng, và chỉ được cấp bởi các hành chính viên. Quyền CheckUser được quản lý bởi chính sách CheckUser. Sau khoảng một tuần, nếu cộng đồng đồng thuận, một hành chính viên sẽ cấp quyền cho thành viên đấy và lưu trữ đề cử vào hồ sơ. Nếu không, hành chính viên sẽ không cấp quyền và đề cử đấy sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi có được sự đồng thuận (đồng ý hoặc không đồng ý).

Từ bỏ quyền hạn[sửa]

Đề nghị quyền hạn[sửa]

Bot Cơ bản (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (cờ bot)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

AmieKim (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Huỳnh Nhân-thập (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

AlbertEinstein05 (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (Bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Atcovi (thảo luận| điện thư| đóng góp| logs| count)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

I've retired my rights as I believe I don't have any time to use my tools here. It was good working here, but the time has come. Thank you all. Atcovi (thảo luận) 15:12, ngày 18 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Huỳnh Nhân-thập (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Mai Ngọc Xuân (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (Bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Ngọc Xuân bot (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bot)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Tuyenduong97 (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Mxn (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền]) (bảo quản viên giao diện)[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

ThiênĐế98 (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền])[sửa]

Nhận thấy các BQV dự án này hầu hết không có thời gian online thường xuyên, và con rối liên wiki cẩm lan sục hoạt động mạnh mẽ, đa đọa xả rác hàng loạt dự án Wiki tiếng Việt. Tôi mong muốn tiếp nhận vị trí Bảo quản viên Tạm quyền ở dự án này, để nhanh chóng dọn dẹp và phòng chống rối phá hoại Liên Wiki. Mong mọi người ủng hộ! --ThiênĐế98 (thảo luận) 05:22, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Đồng ý
 1. Symbol support vote.svg Đồng ý Wikibook hiện tại có quá ít BQV online. Thánh Thiện TALK_MT 12:04, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 2. Symbol support vote.svg Đồng ý Alphama (thảo luận) 13:49, ngày 17 tháng 5 năm 2020 (UTC)
Không đồng ý
Ý kiến

Tuyenduong97 (thảo luận| đóng góp| số đóng góp| nhật trình| nhật trình cấm| rfp| quyền [đổi quyền])[sửa]

Tôi tiếp tục ra ứng cử vị trí này để có thể tiếp tục bảo trì wikibook tiếng Việt. Xin cảm ơn! Thánh Thiện TALK_MT 12:04, ngày 2 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Đồng ý
 1. Symbol support vote.svg Đồng ý Cần thành viên hỗ trợ bảo vệ dự án trước con rối phá hoại ở nhiều dự án Wiki tiếng Việt.--ThiênĐế98 (thảo luận) 13:03, ngày 3 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 2. Symbol support vote.svg Đồng ýAlphama (thảo luận) 13:50, ngày 17 tháng 5 năm 2020 (UTC)
Không đồng ý
Ý kiến

Đề cử BQV để chống phá hoại[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Tự ứng cử[sửa]

Đức Anh[sửa]

Tôi muốn ứng cử trở thành bảo quản viên tạm quyền của dự án này.
Mục đích:

 • Trở thành bảo quản viên thường trực tại đây, thay cho các BQV vừa bận ngoài đời, vừa bận bên wikipedia.
 • Chủ yếu là xóa các trang thừa do tôi tạo ra, thứ yếu là xóa các trang rác. Nhờ đến các BQV rất là mất công, mất thời gian.
 • Bảo vệ dự án này nếu có sự phá hoại.


Sẽ không lạm dụng công cụ để:

 • Xóa hàng loạt trang theo cảm tính, lý do cá nhân hoặc không có lý do.
 • Cấm thành viên, cấm IP vội vàng, vô cớ, không báo trước hoặc lý do vô lý không đúng sự thật.
 • Tự ý sửa đổi các trang bản mẫu đang bị khóa không thuộc chuyên môn của mình.


Thời hạn: 12 tháng (là thời hạn tôi dự tính viết xong sách)
Xin cảm ơn mọi người! Đức Anh (thảo luận) 02:22, ngày 22 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Đồng ý[sửa]

 1. Symbol support vote.svg Đồng ý Rất tán thành việc có thành viên muốn làm sống dậy một dự án "chết" Mạnh An (thảo luận) 13:23, ngày 25 tháng 11 năm 2020 (UTC)
 2. Symbol support vote.svg Đồng ý Cần một bqv để dự án này được hồi sinh. Nguyễn jonny (thảo luận) 05:51, ngày 26 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Phản đối[sửa]