Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên
Lưu trữ các đề cử sách/món ăn chọn lọc
  • Đóng thảo luận (khi đã xong) bằng {{đóng}}/{{kết thúc đóng}}
  • Các đề cử thêm sách/món ăn chọn lọc nên được di chuyển tới trang con Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc/Thêm/Tên đầy đủ của quyển sách hoặc món ăn
  • Các đề cử loại sách/món ăn chọn lọc nên được di chuyển đến trang con Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc/Loại/Tên đầy đủ của quyển sách hoặc món ăn
  • Transclude trang con; xóa sau 7 ngày.

Mục đích của trang này là để cho các thành viên đề cử một quyển sách hoặc món ăn vào danh sách các sách/món ăn chọn lọc, tức các sách/món ăn có giá trị mà cộng đồng xem như là một trong những sản phẩm tốt nhất mà Wikibooks có thể cung cấp, trong nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng nội dung mặt bằng chung. Các tiêu chuẩn cho một quyển sách/món ăn chọn lọc và các quy tắc thảo luận có thể được xem ở Wikibooks:Sách tốt, Wikibooks:Sách trẻ em tốtWikibooks:Món ăn tốt. Nếu bạn đề nghị loại một quyển sách/món ăn khỏi danh sách các sách/món ăn chọn lọc, xin hãy thêm dòng {{đề nghị loại}} vào quyển sách/món ăn đó và thông báo cho các đóng góp viên chính hoặc tích cực của nó do họ có thể trả lời các phê bình của bạn về nội dung.

Loại một quyển sách/món ăn

Đề cử một quyển sách/món ăn

Tự làm một tạp chí

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Trẻ em:Măm măm

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Nấu ăn:Trứng ốp la

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình

Nấu ăn:Trứng vịt lộn

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình