Wikibooks:Nhập trang

Tủ sách mở Wikibooks
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên


Để giữ lại lịch sử sửa đổi của trang và để thỏa mãn điều kiện Ghi công của các giấy phép, nội dung từ những dự án Wikimedia khác (Wikipedia, Wikisource,.v.v...) nên được nhập vào Wikibooks thay vì chỉ sao chép rồi dán vào. Các bảo quản viên của Wikibookscác nhập trang viên có công cụ để thực hiện việc này.

Bạn có thể đề nghị nhập một nội dung nào đó vào Wikibooks để giúp mở rộng quyển sách bạn đang viết, hoặc để di chuyển một nội dung từ dự án Wikimedia khác mà thỏa mãn các tiêu chí của Wikibooks. Hãy nêu đề nghị của mình ở dưới và một bảo quản viên sẽ thực hiện công việc nhập trong thời gian sớm nhất.

Xin lưu ý rằng các bảo quản viên không nhất thiết phải chịu trách nhiệm cho việc di chuyển hoặc dọn dẹp các trang sau khi nhập. Bạn (người yêu cầu nhập) sẽ là người làm việc đấy. Xin hãy theo dõi trang này xem công việc nhập đã hoàn tất chưa và tiến hành cải thiện chúng sau đó.

Các bảo quản viên và nhập trang viên: Để nhập một trang, vào Đặc biệt:Nhập. Sau khi đã nhập xong, thêm {{dewikify}} vào trang rồi ghi chú trang đã được nhập vào đâu. Mặc định thì trang sẽ được nhập vào vị trí Transwiki:Tên trang.

Các trang với lịch sử sửa đổi rất dài có thể không nhập được. Trong trường hợp này, một revision Ghi công đến trang wiki gốc sẽ được nhập. Mặc dù điều này không được lý tưởng cho lắm nhưng cũng thỏa mãn giấy phép bản quyền. Lưu ý: nếu bạn cố gắng nhập đi nhập lại một trang nào đó nhiều lần thì cuối cùng sẽ mang theo được lịch sử trang đó, do vậy nếu lần nhập đầu tiên không thành công, hãy thử nhập lại thêm vài lần nữa. Xem lỗi 15000 (và bầu cho lỗi này một lá phiếu để nó sớm được giải quyết hơn).

Nhập và Hợp nhất[sửa]

Dùng phần này để 'hợp nhất lịch sử' cho các trang đã bắt đầu bằng cách sao chép-dán.

Thêm đề nghị mới theo mẫu:

*[[Tên dự án:Tên trang gốc]] → [[Tên trang đích]] ~~~~

Nhập thường[sửa]

Dùng phần này nếu bạn muốn đợi công việc nhập hoàn tất rồi mới bắt đầu làm việc với nội dung.

Thêm đề nghị mới theo mẫu:

 == [[Tên dự án:Tên trang gốc]] ==
(Lý do bạn muốn nhập) ~~~~