Bước tới nội dung

Sách giải tích

Tủ sách mở Wikibooks

Giải tích là một bộ môn toán học chuyên về Hàm số cùng với các phép toán thực thi trên hàm số bao gồm Biến đổi hàm số, Đạo hàm, Tích phân ...Biên soạn

[sửa]

Xem thêm

[sửa]