Sách giải tích/Ứng dụng toán giải tích

Tủ sách mở Wikibooks

Chuyển động[sửa]

Chuyển động v a s
Chuyển động cong Integral as region under curve.png
Chuyển động thẳng ngang Y is b.svg
Chuyển động thẳng dọc X is a.svg
Chuyển động thẳng nghiêng
Chuyển động thẳng nghiêng Slope picture.svg

Điện từ[sửa]

Định luật điện từ[sửa]

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia

VFPt minus thumb.svg VFPt plus thumb.svg Manoderecha.svg Magnetic field of wire loop.svg Basic Inductor with B-field.svg


Định luật Coulomb
Định luật Ampere
Định luật Gauss
Định luật Lentz
Định luật Faraday
Định luật Maxwell-Ampere
Phương trình Điện từ Maxwell

Phương trình Maxwell[sửa]

Phương trình điện từ nhểm[sửa]

Phương trình Maxwell gồm có 4 phương trình đạo hàm điện từ sau

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):

Phương trình sóng điện từ[sửa]

Sóng sin[sửa]

Phương trình và hàm số sóng sin[sửa]

Wave.png

Phương trình sóng sin

Có nghiệm là hàm số sóng sin

n ≥ 2

Dao động sóng sin[sửa]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng
Dao động lò xo lên xuống Simple harmonic oscillator.gifDao động lò xo qua lại

Simple harmonic oscillator.gif


Dao động con lắc đong đưa

Simple pendulum height.png