Sách giải tích/Ứng dụng toán giải tích

Tủ sách mở Wikibooks

Tóan hàm số[sửa]

Thay đổi biến số[sửa]

Thay đổi biến số x
Thay đổi biến số y

Biến đổi hàm số[sửa]

Biến đổi hàm số

Đạo hàm[sửa]

Đạo hàm Tích phân được định nghĩa như diện tích S dưới đường cong y=f(x) với x chạy từ a đến bv

Tích phân[sửa]

Tích phân xác định Tích phân được định nghĩa như diện tích S dưới đường cong y=f(x) với x chạy từ a đến b
Tích phân bất định

Hoa"n chuyển tích phân[sửa]


Chuyển động cong[sửa]

Tính chất[sửa]

Tính Chất Chuyển Động Ký Hiệu Công Thức
Vận tốc
Gia tốc
Đường dài
Lực
Năng lực

Thí dụ[sửa]

Chuyển Động v a s
Cong
Thẳng nghiêng
Thẳng nghiêng
Thẳng ngang
Thẳng dọc


Dao động sóng sin dọc của lò xo[sửa]

Phương trình dao động sóng

Hàm số sóng

Dao động sóng sin ngnag của lò xo[sửa]

Phương trình dao động sóng

Hàm số sóng

Dao động sóng sin nghiêng của con lắc[sửa]

Phương trình dao động sóng

Hàm số sóng

Chuyển động sóng[sửa]

Phương trình đạo hàm sóng bậc n[sửa]

Với phương trình dạo hàm bậc hai có dạng tổng quát sau

Phương trình được viết dưới dạng phương trình sóng như sau

Dùng hoán đổi tích phân Laplace ta có

Nghiệm của phương trình trên


.

Phương trình đạo hàm sóng bậc 2[sửa]

Với phương trình dạo hàm bậc hai có dạng tổng quát sau

Dùng hoán chuyển Laplace, ta có

Giải phương trình trên cho 3 nghiệm số sau

Với .

Với > .

Với < .

Với

Động lượng[sửa]

Chuyển động thẳng nghiêng[sửa]

Chuyển động tròn[sửa]


Điện nhiệt[sửa]

Nhiệt nội[sửa]

Điện trở
Cuộn từ
Tụ điện

Nhiệt ngoại[sửa]

Điện từ[sửa]

Điện[sửa]