Sách giải tích/Giới hạn

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số

Ký hiệu toán limit[sửa]

Phép toán Limit được thực hiện như sau

Thí dụ[sửa]


Luật toán giải tích Limit[sửa]

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. (assuming yn ≠ 0 for all n in N and lim y_n ≠ 0).