Sách giải tích/Hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số là một biểu thức đại số được dùng trong việc biểu diển tương quan giửa 2 đại lương với nhau . Thí dụ

Hàm số[sửa]

Ký hiệu[sửa]

Hàm số của biến số x có ký hiệu . Với

- Bién số
- Hàm số của biến số

Hàm số có thể có nhiều hơn một biến số

  • Hàm số 2 biến số .
.
.
  • Hàm số 3 biến số
.

Giá trị Hàm số[sửa]

Hàm số bằng không

Hàm số bằng hằng số không đổi

Hàm số khác không

Loại hàm số[sửa]