Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Tổng quan[sửa]

Chi tiết[sửa]

Tính toán kính[sửa]

Chuẩn bị dụng cụ[sửa]

Bột mài[sửa]
Dụng cụ đo[sửa]

Mài[sửa]

Tráng gương[sửa]

Các tác giả[sửa]

.