Bước tới nội dung

Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Tổng quan

[sửa]

Chi tiết

[sửa]

Tính toán kính

[sửa]

Chuẩn bị dụng cụ

[sửa]
Bột mài
[sửa]
Dụng cụ đo
[sửa]

Mài

[sửa]

Tráng gương

[sửa]

Các tác giả

[sửa]

.