Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Thước đo đơn giản

Tủ sách mở Wikibooks
Căn lá

Thước đo đơn giản theo http://www.stellafane.com/atm/atm_gr...easure_sag.htm chỉ là một thước thẳng và bộ căn lá chuẩn.

Đặt thước dọc theo đường kính gương và đo độ sâu bằng các lá căn chuẩn tại tâm gương

Nếu không có căn lá, ta có thể dùng giấy đã biết độ dày (Dùng thước cặp hay nhờ người đo bề dày 10 tờ giấy và chia 10 ) cắt thành băng khoảng 10mm chiều rộng. Xếp thành một xấp giấy và dùng thay căn lá.