Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tác giả hiệu chỉnh

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là các tác giả đã có những chỉnh sửa nhỏ cho quyển sách:

  • AmieKim - Biên tập, tải quyển sách này lên.