Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tác giả chính

Tủ sách mở Wikibooks

Dưới đây là các tác giả đã có cống hiến rất đáng kể cho quyển sách này:

  • Lê Quang Thủy - Tác giả đầu tiên viết quyển sách này, dưới sự giúp đỡ của các thành viên câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư HAAC. Tác giả Lê Quang Thủy đã cho phép quyển sách này được phổ biến trên Wikibooks.
Liên kết đến văn bản khởi thủy Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư HAAC