Thảo luận:Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Quyển sách này của tác giả Lê Quang Thủy. Tác giả đã cho phép sử dụng trên Wikibooks thảo luận blog 04:18, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC) Trả lời[trả lời]

Bạn AmieKim cần đưa ra bằng chứng xác nhận rằng: Quyển sách này của tác giả Lê Quang Thủy.Tác giả này đã cho phép bạn tải sách này lên trên Wikibooks.--Doãn Hiệu (thảo luận) 13:35, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

xem trang thảo luận thành viên AmieKim

@User:Doãn Hiệu, User:AmieKim: Theo link [1], Lê Quang Thủy có nói:

Theo đề nghị của 1 TV Wikibooks, tôi đồng ý để TL Hướng dẫn mài gương cho KTV PX do tôi và các TV HAAC viết, được phổ biến trên Wikibooks

Thế có phải Lê Quang Thủy chỉ cho phép sử dụng tại Wikibooks? Tôi không nghĩ việc chỉ cho phép dùng tại Wikibooks là hợp lý; trích [2]:

While we appreciate the goodwill of those who give special permissions for Wikimedia to display a work, this does not fulfill our greater purpose of giving others the freedom to use the content as well, and so we cannot accept media with permission for use on Wikimedia only.

jan Win 11:28, ngày 2 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]