Chủ đề:Hình học

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Hình học
Các sách trong chủ đề này bàn về hình học: ngành toán học liên quan đến các câu hỏi về kích thước, hình dạng, vị trí tương đối giữa các hình và các tính chất của không gian.