Bước tới nội dung

Sách hình học/Đường thẳng vuông góc/Tọa độ XY

Tủ sách mở Wikibooks

Tọa độ XY là một hệ tọa độ tạo ra bởi hai đường thẳng vuông góc với nhau . Một đường thẳng ngang, gọi là trục hoành hay trục X vuông góc với một đường thẳng dọc, gọi là trục tung hay trục Y . Hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm, gọi là điểm gốc có tọa độ (0,0)

Một điểm, A , trên tọa độ XY sẽ có một tọa độ A(X,Y) với chiều dài X và độ cao Y . Thí dụ Tọa độ của một điểm A(4,8) có x = 4 và y = 8