Bước tới nội dung

Sách lượng giác/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Định nghỉa Eucleur[sửa]

Theo Eucleur

Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng

Tính chất[sửa]

Hàm số đường thẳng[sửa]

Hàm số đại số[sửa]

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Hàm số lượng giác[sửa]

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Phương trình đường thẳng[sửa]

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình

Nghiệm số phương trình

Vector đường thẳng[sửa]

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Vectơ đường thẳng có ký hiệu Vector . Thí dụ, Vector


Vector đường thẳng có thể biểu diển tổng quát như sau

Có đường dài

Vector 1 đơn vị


Vector đường thẳng ngang

Vecto đường thẳng dọc

Vecto đường thẳng nghiêng

Loại đường thẳng[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc với nhau . Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu . Thí du, đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Hai đường thẳng song song[sửa]

Khi hai đường thẳng không cắt nhau tại bất ký một điểm sẻ tạo ra hai Đường thẳng song song . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung . Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song

A ------------- B
C ------------- D


Ký hiệu đường thẳng song song

AB // CD