Sách toán/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Theo Eucleur, Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng


Lọai đường thẳng[sửa]

Đường thẳng vuông góc[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc với nhau

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu

Thí dụ

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o . Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh . Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Đường thẳng song song[sửa]

Khi hai đường thẳng không cắt nhau tại bất ký một điểm sẻ tạo ra hai Đường thẳng song song . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung . Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song


A ------------- B
C ------------- D


Ký hiệu đường thẳng song song

Thí dụ Các góc trên 2 đường thẳng song song

AB // CD

Vector đường thẳng[sửa]

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài .

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu Vector

Thí dụ[sửa]

Vector

Công thức toán[sửa]

Vector đường thẳng
Đường dài
Vector 1 đơn vị