Bước tới nội dung

Sách hình học/Đường thẳng vuông góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc voi nhau

Ký hieu[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất góc của 2 đường thẳng vuông góc[sửa]

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ