Những điều nên biết về Hàn Quốc/Cuộc sống/Tôn giáo

Tủ sách mở Wikibooks
TÔN GIÁO TẠI HÀN QUỐC

Khác với một số quốc gia có số lượng tín đồ của một tôn giáo nhiều áp đảo, văn hóa Hàn Quốc hấp thụ nhiều yếu tố tôn giáo đa dạng và hình thành lối tư duy và hành động của con người Hàn Quốc. Trong thời kỳ đầu, Bán đảo Triều Tiên là một xã hội hợp nhất nhưng sau này tôn giáo và chính trị được tách riêng ra. Trong lịch sử, dân tộc Triều Tiên sinh hoạt dưới ảnh hưởng của đạo Saman, Phật giáo, Đạo giáo nhưng ngày nay, tín ngưỡng đạo Cơ đốc đã bám rễ sâu và giữ vị trí là một tôn giáo chính khác gây tác động đến thế giới tâm linh của người Hàn Quốc. Trong quá trình công nghiệp hóa thần tốc chỉ trong 20 năm mà phương tây phải 200 năm mới đạt được, có vô số sự bất an cũng như cảm giác cô độc nảy sinh và khi sự an bình trong tâm hồn bị vỡ đi thì người Hàn Quốc đã tìm đến sự an ủi qua các hoạt động tôn giáo. Theo đó, con số người theo tôn giáo đã tăng lên rõ rệt và các cơ quan tôn giáo đã trở thành những tổ chức xã hội có ảnh hưởng lớn. Tại Hàn Quốc, quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bằng Hiến pháp. Theo điều tra thống kê xã hội năm 2005, 53,1% người Hàn Quốc là có tôn giáo. Trong đó tín đồ Phật giáo chiếm 43%, tiếp theo đó là đạo Tin lành (34,5%) và đạo Thiên chúa (20,6%).

Xem chi tiết:

Xem thêm về cuộc sống người Hàn Quốc[sửa]