Những điều nên biết về Hàn Quốc/Cuộc sống/Tôn giáo/Bản địa

Tủ sách mở Wikibooks
TÔN GIÁO BẢN ĐỊA HÀN QUỐC

Sự sụp đổ của triều đại Joseon và sự thống trị thực dân của Nhật sau đó đã khiến nảy sinh ra liên tục các tín ngưỡng mới với tốc độ nhanh chóng.

Viên Phật giáo (Won-buddism) được lập ra để dẫn dắt tất cả các tồn tại có tri giác đang chìm đắm trong bể khổ đến cõi lạc viên. Đây là một tín ngưỡng đặt nền tảng trên việc tu luyện đạo đức, sự nhẫn nại và đi tìm chân lý. Tên gọi ‘Viên Phật giáo’ được tạo nên từ những chữ mang ý nghĩa chân lý, giác ngộ và dạy bảo, trong đó ‘Viên (won)’ là vòng tròn đồng nhất tượng trưng cho chân lý tối thượng. “Phật” nghĩa là sự thức tỉnh, và “giáo” nghĩa là truyền dạy chân lý. Do đó, Viên Phật giáo là một tôn giáo khiến ta giác ngộ và áp dụng những tri thức ấy vào đời sống hàng ngày.

Cheondogyo - một phong trào xã hội được khởi xướng nhằm chống lại tham nhũng suy đồi và sự xâm chiếm của nước ngoài vốn đầy rẫy vào những năm 1860. Vào thời đó, nó được gọi là ‘Đông học’ để đối lập với ‘Tây học’. Giáo lý chính của Cheondogyo là tư tưởng ‘Nhân nãi thiên (Innaecheon)’ nghĩa là con người được xem là chính ‘Haneullim’- thần thánh trong tín ngưỡng này. Theo đạo Cheondogyo, tất cả con người đều có Haneullim ngự trong lòng mình nên đều đáng tôn kính và sẽ hòa chung thành một với tồn tại thần thánh qua việc tu luyện tâm linh.

Daejonggyo - một tôn giáo theo chủ nghĩa dân tộc tôn sùng Dangun đã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình dẫn đầu phong trào đấu tranh giành độc lập của Hàn Quốc những năm 1910 và 1920.