Những điều nên biết về Hàn Quốc/Cuộc sống/Tôn giáo/Đạo Tin Lành

Tủ sách mở Wikibooks
TIN LÀNH TẠI HÀN QUỐC

Năm 1884, Horace N. Allen, một nhà truyền giáo thuộc giáo hội trưởng lão đồng thời cũng là một bác sĩ người Mỹ đã đến Joseon. Vào năm sau đó, nhà truyền giáo Horace G. Underwood cùng giáo phái với Allen và một người truyền đạo của Hội giáo lý thuộc nhà thờ Tân Giáo Henry G.Appenzeller cũng đến từ Mỹ. Sau đó, các nhà truyền giáo thuộc các tông phái Tin lành khác cũng nối tiếp bước. Những nhà truyền giáo người nước ngoài đã cống hiến cho xã hội Hàn Quốc bằng cách cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục như là một phương tiện truyền đạo. Các tín đồ đạo Tin lành Hàn Quốc và cũng là các nhà đấu tranh giành độc lập như Seo Jae-pil, Yi Sang-jae và Yun Chi-ho… đã cống hiến cho sự nghiệp chính trị.

Các trường tư thục của đạo Tin Lành như Yeonhee và Ewha… đã đóng vai trò đề cao chủ nghĩa dân tộc trong đại chúng. Các đoàn thể Cơ đốc giáo được thành lập như Seoul YMCA vào năm 1903. Các tổ chức này rất tích cực trong các hoạt động xã hội chính trị, khuyến khích giới trẻ Hàn Quốc thành lập các tổ chức tương tự. Các đoàn thể thanh niên này không chỉ theo đuổi sự nghiệp chính trị, giáo dục mà còn thức tỉnh ý thức xã hội, phá vỡ thói mê tín và những tục lệ xưa cũ, đồng thời khuyến khích bình đẳng nam nữ, xóa bỏ chế độ đa thê, đơn giản hóa các hình thức thờ cúng v.v...