Lịch sử châu Âu/Tham khảo

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lịch sử châu Âu

Tổng kếtThuật ngữCác tác giảTham khảo
00. Hoàn cảnh01. Trung Cổ02. Phục Hưng03. Phát kiến04. Cải cách05. Chiến tranh tôn giáo
06. Quân chủ chuyên chế07. Thời kỳ Khai sáng08. Cách mạng tư sản Pháp09. Napoleon
10. Phong trào cách mạng ở châu Âu11. Đế quốc12. Thế chiến I13. 1918 - 194514. 1945+Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14

The below list represents all of the references used for the writing of this wikibook.

 • Baugh, Albert C. A History of the English Language. 2nd ed. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1963.
 • Fine Jr., John V.A. The early medieval Balkans a critical survey from the sixth to the late twelfth century University of Michigan Press, 1983.
 • Fine Jr., John V.A. The late medieval Balkans a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman Conquest. 1st paperback ed. University of Michigan Press 1994.
 • Durant, William. The Story of Civilization. 11 vols. New York: Simon and Schuster, 1950.
 • Gardner, Helen. Art Through the Ages. 5th ed. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1970.
 • Gustavson, Carl G. A Preface to History. McGraw-Hill, 1955.
 • Heilbroner, Robert L. The Wordly Philosophers: the Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers. 4th ed. New York: Simon and Schuster, 1972.
 • Hunt, Lynn, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-Chia Hsia, and Bonnie G. Smith. The Making of the West: People and Cultures. Vol. B. New York: Bedford/St. Martins, 2001.
 • Hunt, Lynn, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-Chia Hsia, and Bonnie G. Smith. The Making of the West: People and Cultures. Vol. C. New York: Bedford/St. Martins, 2001.
 • Turner, William. Catholic Encyclopedia. 11 pp. Online. Internet. 29 May 2004
 • Wikipedia: The Free Encyclopedia. 23 Oct. 2005. Wikimedia Foundation. 23 Oct. 2005 <http://en.wikipedia.org>.

Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14