Bước tới nội dung

Lịch sử châu Âu/Tổng kết

Tủ sách mở Wikibooks

Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14

Giới thiệu

[sửa]

Mục đích của trang này là cung cấp cho bạn một sơ lược về các sự kiện và diễn biến chính được đề cập trong suốt cuốn sách này. Các sự kiện được nêu cụ thể trong văn bản được liên kết đến vị trí thích hợp để cho phép bạn nhanh chóng nghiên cứu chúng. Các sự kiện và sự kiện rộng hơn không được liên kết với các phần cụ thể vì chúng là những kết luận chung cần đạt được bằng cách có một nền tảng lịch sử châu Âu có được từ việc đọc văn bản.

Phân đoạn này của wikibook sẽ đóng vai trò là một bài đánh giá hoặc hướng dẫn học tập tuyệt vời cho những sinh viên đăng ký vào các khóa học Lịch sử Châu Âu thuộc Lớp Cao cấp hoặc Tú tài Quốc tế, cũng như những sinh viên đã đăng ký các khóa học Lịch sử Châu Âu nhập môn ở cấp đại học. Người đọc có thể sử dụng trang này để đảm bảo rằng họ biết tất cả các sự kiện chính của mỗi thời đại và sau đó có thể xem xét các lĩnh vực cụ thể mà họ có thể yếu bằng cách chỉ cần nhấp vào liên kết.

1400s, Age of Renaissance

[sửa]

1500s, Age of Reformation

[sửa]

1600s, Age of Religious Wars and Absolutism

[sửa]

1700s, Age of Enlightenment

[sửa]

1800s, Age of Revolutions

[sửa]

1900s, The Modern Era

[sửa]

Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14