Hay Day/Sản phẩm

Tủ sách mở Wikibooks

Sản phẩm là vật phẩm được sản xuất bởi các công trình sản xuất hoặc thu hoạch từ các động vật nông trại. Hiện tại, trò chơi có tất cả 247 sản phẩm.

Trừ mồi câu, lưới và các loại bẫy thì tất cả các sản phẩm có thể được bán ở cửa hàng bên đường để lấy tiền xu. Cũng trừ mồi câu, lưới, các loại bẫy, quặng và thức ăn vật nuôi ra thì tất cả các sản phẩm đều có thể có trong các đơn hàng xe tải, đơn hàng thuyền và các yêu cầu thị trấn để đổi lấy xu và điểm kinh nghiệm.

Các sản phẩm đều được cất trữ trong kho vật phẩm. Riêng mồi câu, lưới, bẫy thì được cất trong hộp dụng cụ.

Các sản phẩm[sửa]