Hay Day/Bánh kếp

Tủ sách mở Wikibooks

Bánh kếp là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 9.

Sản xuất[sửa]

Mua bán[sửa]

Đơn hàng thuyền[sửa]

Mẹo chiến thuật[sửa]