Bước tới nội dung

Hay Day/Bánh ngô

Tủ sách mở Wikibooks

Bánh ngô là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 7.

Sản xuất

[sửa]

Kinh doanh bánh ngô

[sửa]
10 chiếc bánh ngô
Giá bán cao nhất 720 xu
Giá mua nguyên liệu cao nhất 504 xu
Lãi ước tính 216 xu
Thời gian sản xuất 300 phút
Hiệu quả lãi (mua nguyên liệu) 0,7 xu/phút
Hiệu quả lãi (tự cung) 2,4 xu/phút

Đơn hàng thuyền

[sửa]

Mẹo chiến thuật

[sửa]