Bước tới nội dung

Hay Day/Công trình sản xuất

Tủ sách mở Wikibooks

Công trình sản xuất là các máy móc sử dụng để sản xuất tất cả sản phẩm trong trò chơi. Các công trình sản xuất có thể được tìm thấy ở trang trại chính cũng như ở xung quanh hồ câu cá. Mỗi công trình yêu cầu bạn phải đạt đến một cấp độ nhất định. Công trình đầu tiên được mở khóa ở cấp độ 2. Công trình cuối cùng được mở khóa ở cấp 94.

Các loại công trình sản xuất

[sửa]
Cấp độ 2
Cấp độ 3 & 12
Cấp độ 6
Cấp độ 7 & 76
Cấp độ 8
Cấp độ 9
Cấp độ 14
Cấp độ 17
Cấp độ 19
Cấp độ 21
Cấp độ 24
Cấp độ 24
Cấp độ 26
Cấp độ 27
Cấp độ 29
Cấp độ 30
Cấp độ 35
Cấp độ 38
Cấp độ 42
Cấp độ 44
Cấp độ 46
Cấp độ 48
Cấp độ 49
Cấp độ 51
Cấp độ 54
Cấp độ 56
Cấp độ 58
Cấp độ 61
Cấp độ 64
Cấp độ 67
Cấp độ 69
Cấp độ 70
Cấp độ 72
Cấp độ 75
Cấp độ 76
Cấp độ 77
Cấp độ 80
Cấp độ 81
Cấp độ 87
Cấp độ 94

Bảng này có sẵn tại trang: Hay Day/Công trình sản xuất/Bảng.

Mua hoặc sửa chữa công trình

[sửa]

Sản xuất

[sửa]

Thêm ô sản xuất

[sửa]

máy làm sữa chua

Mức độ thành thạo

[sửa]