Hay Day/Bánh mỳ

Tủ sách mở Wikibooks

Bánh mỳ là một sản phẩm được sản xuất bằng Lò bánh mỳ, và được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 2. Bánh mỳ được được dùng làm nguyên liệu để tạo ra các món Burger, Sandwich hoặc Hot dog. Cũng như mọi loại sản phẩm, bánh mỳ được cất trữ trong Kho vật phẩm.

Sản xuất bánh mỳ[sửa]

  • Sản xuất tại Lò bánh mỳ.
  • Nguyên liệu: 3 lúa mỳ
  • Thời gian hoàn thành: 5 phút (4 phút nếu thành thạo)
  • Kinh nghiệm thu thập: 3 điểm

Sử dụng bánh mỳ[sửa]

Kinh doanh bánh mỳ[sửa]

10 chiếc bánh mỳ
Giá bán cao nhất 216 xu
Giá mua nguyên liệu cao nhất 108 xu
Lãi ước tính 108 xu
Thời gian sản xuất 50 phút
Hiệu quả lãi (mua nguyên liệu) 2,1 xu/phút
Hiệu quả lãi (tự cung) 4,3 xu/phút

Đơn hàng thuyền[sửa]

Đơn hàng thuyền thường yêu cầu từ 14 đến 26 bánh mỳ cho mỗi thùng hàng, tối đa 104 cho mỗi chuyến hàng.

Mẹo chiến thuật[sửa]