Hay Day/Kem

Tủ sách mở Wikibooks

Kem là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 6.

Sản xuất[sửa]

Mua bán[sửa]

Đơn hàng thuyền[sửa]

Mẹo chiến thuật[sửa]