Bước tới nội dung

Hay Day/Pizza cay

Tủ sách mở Wikibooks

Pizza cay là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm .

Sản xuất

[sửa]

Kinh doanh

[sửa]
10 chiếc Pizza cay
Giá bán cao nhất 2268 xu
Giá mua nguyên liệu cao nhất 2088 xu
Lãi ước tính 180 xu
Thời gian sản xuất 150 phút
Hiệu quả lãi (mua nguyên liệu) 1,2 xu/phút
Hiệu quả lãi (tự cung) 15,1 xu/phút

Đơn hàng thuyền

[sửa]

Mẹo chiến thuật

[sửa]