Bước tới nội dung

Hay Day/Bánh quy

Tủ sách mở Wikibooks

Bánh quy là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm .

Sản xuất[sửa]

Kinh doanh bánh quy[sửa]

10 chiếc bánh quy
Giá bán cao nhất 1044 xu
Giá mua nguyên liệu cao nhất 756 xu
Lãi ước tính 288 xu
Thời gian sản xuất 10 giờ
Hiệu quả lãi (mua nguyên liệu) 0,5 xu/phút
Hiệu quả lãi (tự cung) 1,7 xu/phút

Đơn hàng thuyền[sửa]

Mẹo chiến thuật[sửa]