Bước tới nội dung

Hay Day/Trứng

Tủ sách mở Wikibooks

Trứng là một sản phẩm được thu hoạch từ và được được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 1. Đây là sản phẩm đầu tiên được mở khóa trong trò chơi, đồng thời cũng là sản phẩm được sử dụng rộng rãi nhất làm nguyên liệu cho các món ăn khác. Trứng được cất trữ trong kho vật phẩm.

Thu hoạch trứng[sửa]

Trứng được thu hoạch từ những con gà sau khi chúng được cho ăn no. Sau khi cho ăn, người chơi phải chờ 20 phút mới có thể thu hoạch trứng. Việc thu thập mỗi quả trứng sẽ giúp người chơi nhận được 2 điểm kinh nghiệm.

Mua bán[sửa]

Trứng có thể được mua hoặc bán với giá cao nhất là 180 xu cho mỗi 10 quả.

Đơn hàng thuyền[sửa]

Đơn hàng thuyền có thể yêu cầu từ 15 đến 23 quả trứng cho mỗi thùng hàng, tối đa tổng cộng 92 quả trứng cho một chuyến đơn hàng thuyền.

Mẹo chiến thuật[sửa]