Bước tới nội dung

Chủ đề:Vi tích phân

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Vi tích phân
Các sách trong chủ đề này bàn về vi tích phân: một nhánh của toán học tập trung vào giới hạn, hàm số, đạo hàm, tích phân của hàm số, tích phân, và chuỗi vô hạn. Vi tích phân nghiên cứu về thay đổi, trong khi hình học nghiên cứu về hình dạng còn đại số nghiên cứu về các phép tính và ứng dụng của chúng để giải phương trình.