Bước tới nội dung

Chủ đề:Giải tích toán học

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Giải tích toán học
Các sách trong chủ đề này bàn về giải tích toán học: còn gọi đơn giản là giải tích, là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân...