Chủ đề:Tô pô học

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Tô pô học
Các sách trong chủ đề này bàn về tô pô học: một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính hình học vẫn còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, sự kéo dãn, nhưng ngoại trừ sự xé rách và dán dính.