Chủ đề:Lý thuyết số

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Lý thuyết số
Các sách trong chủ đề này bàn về lý thuyết số: một ngành toán học nghiên cứu các số nguyên. Các nhà lý thuyết số tìm hiểu về số nguyên tố cũng như những tính chất của các đối tượng cấu thành từ số nguyên (như số hữu tỷ) hoặc được định nghĩa như một sự tổng quát hóa cho số nguyên (như số nguyên đại số). Lý thuyết số có những ứng dụng quan trọng trong khoa học máy tính, vật lý học và các ngành toán học khác.