Trang bị khóa

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được phép tạo tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Wikibooks:Deletion log428 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikibooks:Thay đổi gần đây7.760 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Trang Chính16 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikibooks:Quyền tác giả14.922 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikibooks:Nguyên văn Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi23.839 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Thả xuống994 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Info158 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Thông báo thiếu tác giả1.422 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Dynamic navigation37 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Trẻ em2.172 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Bé phi hành gia339 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Bé khám phá thiên nhiên351 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Bé với mọi người390 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Bé đọc, viết, đếm386 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Ẩm thực6.081 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món khai vị195 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món kho182 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món xào184 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món nướng192 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món chiên188 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món cuốn188 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món gỏi186 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món hấp186 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món hầm186 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món luộc188 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món canh184 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món cháo186 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món bún194 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món cơm184 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món chay184 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món bánh186 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món chè184 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Kem và thức uống212 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Món khác239 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Tin học457 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Nhân văn học534 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Công nghệ thông tin417 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:An toàn thông tin356 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Chứng chỉ IT235 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Quản lý hệ thống532 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Mạng xã hội513 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Nền tảng ứng dụng web617 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Tạo trang web491 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Ứng dụng web393 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Hệ thống quản lý nội dung web587 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Internet548 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Linux292 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:MacOS255 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:Microsoft Windows226 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Chủ đề:UNIX210 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối