Bước tới nội dung

Chủ đề:Quản lý hệ thống

Tủ sách mở Wikibooks

< Công nghệ thông tin

Quản lý hệ thống
Các sách trong chủ đề này bàn về quản lý hệ thống: việc bảo trì, vận hành hệ thống/mạng máy tính. Các quản lý viên thường đảm nhận việc cài đặt, hỗ trợ và bảo quản các máy chủ hoặc những hệ thống máy tính khác, giải quyết các vấn đề như lỗi phần mềm, server ngừng chạy...