Bước tới nội dung

Chủ đề:Hệ thống quản lý nội dung web

Tủ sách mở Wikibooks

< Ứng dụng web

Hệ thống quản lý nội dung web
Các sách trong chủ đề này bàn về hệ thống quản lý nội dung web: những ứng dụng web giúp người dùng không biết hoặc biết một chút về ngôn ngữ đánh dấu, ngôn ngữ scripting có thể tạo và quản lý nội dung HTML một cách dễ dàng. Các ứng dụng này cũng giúp đơn giản hóa việc tạo, quản lý, chỉnh sửa và bảo trì nội dung web.