Bước tới nội dung

Chủ đề:Nền tảng ứng dụng web

Tủ sách mở Wikibooks

< Tạo trang web

Nền tảng ứng dụng web
Các sách trong chủ đề này bàn về nến tảng ứng dụng web: các nền phần mềm hỗ trợ cho việc tạo trang web động, các ứng dụng và dịch vụ web. Mục đích của các nền là làm giảm phí tổn của một số hoạt động phát triển web thống thường. Ví dụ, nhiều nền có các thư viện có sẵn hỗ trợ cho việc truy cập dữ liệu, templating frameworks và session management.